Category Giải Đọc Trống Cóc/Ếch 6

GIẢI ĐỌC NHÓM TRỐNG CÓC/ẾCH (6).

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). GIẢI ĐỌC NHÓM TRỐNG ĐỒNG CÓC/ẾCH (phần 6) Nguyễn Xuân Quang   B. GIẢI ĐỌC VÀI TRỐNG ẾCH MƯA, ẾCH SẤM TIÊU BIỂU. Xin sơ lược giải đọc thêm vài trống có tượng lưỡng cư thấy rõ là con ếch. TRỐNG SẤM MƯA CÓ TƯỢNG ẾCH […]