Category Cách Viết Việt Dịch Nòng Nọc

CÁCH VIẾT DỊCH NÒNG NỌC-VÒNG TRÒN QUE.

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). CÁCH VIẾT DỊCH NÒNG NỌC-VÒNG TRÒN QUE. CHƯƠNG I Nguyễn Xuân Quang Ngày nay thế giới dựa vào Chu Dịch Trung Hoa viết các hào âm và dương theo các vạch thẳng hình nọc que. Hào âm là vạch nọc que đứt đoạn () […]