Category Trống Đồng: Trống Cóc/Ếch 4

GIẢI ĐỌC NHÓM TRỐNG ĐỒNG CÓC/ẾCH (4): TRỐNG HỮU CHUNG

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). GIẢI ĐỌC NHÓM TRỐNG ĐỒNG CÓC/ẾCH. (phần 4) Nguyễn Xuân Quang A. GIẢI ĐỌC VÀI TRỐNG CÓC SẤM TIÊU BIỂU. Giải đọc vài một trống tiêu biểu trong nhóm trống cóc/ếch. Mấu Chốt .Ngành mặt trời thái dương tia sáng hình nọc mũi mác […]