Category Trống Đồng: Trống Cóc/Ếch 4

GIẢI ĐỌC NHÓM TRỐNG ĐỒNG CÓC/ẾCH (4): TRỐNG HỮU CHUNG

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). GIẢI ĐỌC NHÓM TRỐNG ĐỒNG CÓC/ẾCH. (phần 4) Nguyễn Xuân Quang A. GIẢI ĐỌC VÀI TRỐNG CÓC SẦM MƯA TIÊU BIỂU. Xin giải đọc vài một trống tiêu biểu trong nhóm trống cóc sấm mưa. .TRỐNG HỮU CHUNG. Trống tìm thấy ở bờ sông […]