Category Yến Quyên

YẾN QUYÊN (truyện ngắn kinh dị).

  YẾN QUYÊN (truyện ngắn). Nguyễn Xuân Quang   Ðêm ba mươi Tết có một cái buồn đặc biệt của một đêm cuối năm. Nỗi buồn lờn lợt, như có như không. Gác đêm cuối năm ở bệnh viện lại càng thấm thía. Tôi nhận gác một mình đề người bạn dưới lớp về quê […]