Category Ý Nghĩa Kiến Trúc Tháp Champa (2, hết).

Ý NGHĨA KIẾN TRÚC THÁP CHAMPA (Phần 2 và hết)

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). Ý NGHĨA KIẾN TRÚC THÁP CHAMPA, VIỆT NAM. (Phần 2 và hết) Nguyễn Xuân Quang II. THÁP CHAMPA VÀ VŨ TRỤ GIÁO. Hiển nhiên ta thấy tháp Champa, Việt Nam là một biến dạng của tháp Ấn Độ. Tháp Champa chỉ có thêm sắc […]