Category Thầy Quyến

THẦY QUYẾN

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài).   THẦY QUYẾN, NGƯỜI THAY ĐỔI VẬN MẠNG ĐỜI TÔI. Nguyễn Xuân Quang Những cựu học sinh có học thầy Quyến ở trường trung học Cường Để, Qui Nhơn không thể nào quên được thầy vì thầy không giống bất cứ một vị giáo […]