Category Tương Đồng Với Ai Cập Cổ (7)

SỰ TƯƠNG ĐỒNG GIỮA TRUYỀN THUYẾT VIỆT VÀ AI CẬP CỔ (7)

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài).    SO SÁNH TRUYỀN THUYẾT VIỆT và AI CẬP CỔ DƯỚI CÁI NHÌN TỔNG THỂ. (tiếp theo, bài số 7)                DỊCH CỬU THẦN ENNEAD CỦA AI CẬP CỔ                         Nguyễn Xuân Quang Trên đây là cách diễn đạt truyền thuyết Cửu Thần của […]