Category Hy Lạp: Delphi, Rốn Vũ Trụ, Trung Tâm Tiên Tri.

HY LẠP: DELPHI, RỐN VŨ TRỤ,TRUNG TÂM TIÊN TRI.

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). HY LẠP: DELPHI, RỐN VŨ TRỤ, TRUNG TÂM TIÊN TRI. Nguyễn Xuân Quang Delphi ở miền trung Hy Lạp là một nơi thờ phượng quan trọng của Hy Lạp cổ thời với rất nhiều huyền thoại. Delphi là linh địa của Nữ thần Đất […]