Category Allure of the Sea Tuần Du Đại Dương Theo Quyến Dũ Biển.

TUẦN DU ĐẠI DƯƠNG THEO ‘QUYỀN RŨ CỦA BIỂN, ALLURE OF THE SEA’.

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). TUẦN DU ĐẠI DƯƠNG THEO ‘QUYỀN RŨ CỦA BIỂN, ALLURE OF THE SEA’. Nguyễn Xuân Quang. Phần đầu bài này đã viết trong bài Hình Tiêu Biểu Tháng 02-2016, xin vắn tắt nhắc lại. Kỳ này chúng tôi trở lại thăm vùng biển Caribe […]