Category Gibraltar: Chỗ ở Cuối Cùng của Người Neanderthal

GIBRALTAR, CHỖ Ở CUỐI CÙNG CỦA THỦY TỔ NGƯỜI âU CHÂU NEANDERTHAL.

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). GIBRALTAR, CHỖ Ở CUỐI CÙNG CỦA THỦY TỔ NGƯỜI ÂU CHÂU NEANDERTHAL. Nguyễn Xuân Quang Gibraltar chỉ là một mỏm núi đá nhưng là một địa mốc quan trọng từ thượng cổ tới ngày nay. Thời thượng cổ Gibraltar là vùng đất sống của thủy […]