Category USA Mươi Điều Về Alaska Đất Mặt Trời Nửa Đêm ( 7).

MƯƠI ĐIỀU VỀ ALASKA, ĐẤT MẶT TRỜI NỬA ĐÊM (phần 7): DU LỊCH NỘI ĐỊA ALSAKA.

MƯƠI ĐIỀU VỀ ALASKA, ĐẤT MẶT TRỜI NỬA ĐÊM. (phần 7) DU LỊCH NỘI ĐỊA ALSAKA Nguyễn Xuân Quang 7. Đường Ống Dẫn Dầu Xuyên Bang Alaska. Tại đây chúng ta có dịp đi thăm Hệ Thống Ống Dẫn Dầu Xuyên Bang Alaska (Trans Alaska Pipeline System, TAPS). Đây là phần ống nổi trên mặt […]