Category 62.Hình T.B. Tháng 6, 2014: Hy Lạp: Delphi, Rốn Vũ Trụ.

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 6-2014 HY LẠP: DELPHI, RỐN VŨ TRỤ, TRUNG TÂM TIÊN TRI MẦU NHIỆM.

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 6-2014 HY LẠP: DELPHI, RỐN VŨ TRỤ, TRUNG TÂM TIÊN TRI MẦU NHIỆM. Nguyễn Xuân Quang Delphi ở miền trung Hy Lạp là một nơi thờ phượng quan trọng của Hy Lạp cổ thời, được coi là Rốn Đất, Rốn […]