Category Một Ngày An Bình Với Đức Dalai Lama.

MỘT NGÀY AN BÌNH VỚI ĐỨC DALAI LAMA.

  MỘT NGÀY AN BÌNH VỚI ĐỨC DALAI LAMA TẠI LITTLE SAIGON, NAM CALI. Nguyễn Xuân Quang Chúng tôi đã tới Tibet và đả tới thăm căn phòng của Đức Dalai Lama ở và ngài đã bỏ lại khi trốn thoát khỏi Lhasa đi sang Ấn Độ tị nạn. Thời điểm lúc ngài đi đã […]