Category Nhật Bản: Con Chó Trung Thành Hachiko.

NHẬT BẢN: CON CHÓ TRUNG THÀNH HACHIKO.

CON CHÓ TRUNG THÀNH HACHIKO. Nguyễn Xuân Quang. Lần này trở lại Nhật, có nhiều thì giờ, chúng tôi nhất quyết phải ghé thăm Tượng Tưởng Nhớ Chó Hachiko tại nhà Ga Shibuya, Tokyo. Chó Hachiko nổi danh lừng lẫy ở Nhật và cả trên thế giới. Hachiko được tưởng nhớ vì lòng thương mến, […]