Category Ấn Độ: Đền Thờ Nường Yoni.

ẤN ĐỘ: ĐỀN THỜ NƯỜNG YONI.

(*nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). Phải tuân thủ luật Tác quyền Copyright. ẤN ĐỘ: ĐỀN THỜ NƯỜNG YONI. Nguyễn Xuân Quang. Thờ Nõ Nường, sinh thực khí, là một bái giáo cổ nhất của loài người. Việt Nam cũng có. Nền văn hóa Thung Lũng Sông Ấn qua các […]