Category Đạo M. Trời Của Bách Việt (2)

ĐẠO MẶT TRỜI CỦA BÁCH VIỆT (phần 2 và hết).

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). ĐẠO THỜ MẶT TRỜI CỦA BÁCH VIỆT. (phần 2 và hết) Nguyễn Xuân Quang. .Cung nghinh mặt trời.   Người cổ xưa khi tế lễ hay tôn vinh mặt trời thường đứng thẳng người hay đứng khuỵu hai chân xuống như ở thế đứng […]