Category 25. Hình T.B. Tháng 4-2011

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 4: THÁC BẢN GIỐC (đăng sửa lại).

(đăng sửa lại vì chập với Hình Tiêu Biểu Tháng 5). HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG TƯ, 2011. THÁC BẢN GIỐC. Toàn cảnh thác Bản Giốc (ảnh của Michelle Mai Nguyễn). Phần thác nhỏ bên phía Việt Nam (ảnh của tác giả). Phần thác chính, lớn giờ thuộc Việt Nam và Trung Quốc, chia đôi mỗi bên một nửa […]

HÌNH ẢNH TIÊU BIỂU THÁNG 4, 2011: THÁC BẢN GIỐC.

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG TƯ, 2011. THÁC BẢN GIỐC. Toàn cảnh thác Bản Giốc (ảnh của Michelle Mai Nguyễn). Phần thác nhỏ bên phía Việt Nam (ảnh của tác giả).   Phần thác lớn giờ thuộc Trung Quốc (ảnh của tác giả).   Ôi giang sơn gấm vóc địa đầu Việt Nam (ảnh của Michelle […]