Category Tiếng Khóc Trong Nhà Xác

Truyện ngắn

 (*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài).                       TIẾNG KHÓC TRONG NHÀ XÁC   Nguyễn Xuân Quang LTS: Trong số những bác sĩ viết văn tại hải ngoại, bác sĩ Nguyễn Xuân Quang là người đã thành công trong việc chuyên […]