Category Chữ Nòng Nọc Chữ Nọc Một Nọc Que 3 Trên TĐ.

CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE: CHỮ MỘT NỌC QUE (phần 3) TRÊN TĐ.

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE. CHƯƠNG III CHỮ NỌC. B. CHỮ NỌC QUE (I). (Phần 3). Nguyễn Xuân Quang CHỮ VÀ DẤU NỌC QUE TRÊN TRỐNG ĐỒNG NÒNG NỌC CỦA ĐẠI TỘC ĐÔNG SƠN. Chữ và dấu nọc que thấy rất nhiều và viết […]