Category Trống Hoàng Hạ (1)

TRỐNG HOÀNG HẠ (1)

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). HOÀNG HẠ, TRỐNG  NGƯỜI VIỆT MẶT TRỜI, NHÁNH  MẶT TRỜI NỌC VIỆT ÂM THÁI DƯƠNG  NGÀNH MẶT TRỜI VIÊM ĐẾ THÁI DƯƠNG. (phần 1).  Nguyễn Xuân Quang Trống đồng âm dương Hoàng Hạ có mặt trời 16 nọc tia sáng có hai điểm chính cần ghi […]