Category Trống Hoàng Hạ (1)

TRỐNG HOÀNG HẠ (1)

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). HOÀNG HẠ, TRỐNG  NGƯỜI MẶT TRỜI BÁCH VIỆT, NHÁNH  MẶT TRỜI NỌC DƯƠNG THÁI DƯƠNG LẠC LONG QUÂN NGÀNH THẦN NÔNG THÁI DƯƠNG. (phần 1).  Nguyễn Xuân Quang Trống đồng âm dương Hoàng Hạ có mặt trời 16 nọc tia sáng có hai điểm […]