Category Nguồn Gốc Từ XMas.

NGUỒN GỐC TỪ XMAS.

NGUỒN GỐC TỪ XMAS. Nguyễn Xuân Quang. Mùa Xmas năm nay có tác giả viết cho rằng có người nói Xmas có nghĩa mang tính tiêu cực: X là Gạch Bỏ Đi. Xmas là ‘“gạch chéo” (X) chữ Christ, tức bỏ đi. Bây giờ “Christmas” thành “Xmas”, biểu lộ sự tẩy chay tên của Chúa […]