Category Nam Hàn Mùa Phật Đản (1)

NAM HÀN, MÙA PHẬT ĐẢN (1)

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). NAM HÀN MÙA PHẬT ĐẢN (phần 1) Nguyễn Xuân Quang Chúng tôi tới Nam Hàn vào dịp lễ Phật Đản. Phật Đản vẫn được coi là ngày quốc lễ, ngày lễ quốc gia mặc dầu hiện nay số phần trăm tín hữu Tin Lành […]