Category Marốc Đất Thượng Đế 2

MARỐC, VÙNG ĐẤT CỦA THƯỢNG ĐẾ (phần 2 và hết).

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài).  MAROC (MAROCCO), VÙNG ĐẤT CỦA THƯỢNG ĐẾ. (Du ký bằng hình, phần 2 và hết). Nguyễn Xuân Quang Vài Nét Văn Hóa Marốc là một xứ đa dạng về chủng tộc, có cốt lõi là văn hóa Berber. Về chủng tộc phía Đông từ […]