Category 40 Hình T.B. Tháng 8 2012 San Francisco Thơ NXQ Nhạc Võ Tá Hân

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 8-2012: SAN FRANCISCO thơ NGUYỄN XUÂN QUANG, nhạc VÕ TÀ HÂN.

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 8-2012. SAN FRANCISCO thơ Nguyễn Xuân Quang, nhạc Võ Tá Hân. Thành San Francisco, Hải cảng San Francisco (ảnh của tác giả). Thủy mạc,phố sương mờ, San Francisco thành phố của sương mờ(ảnh của tác giả). Xe Ca-ble thở dốc. Xe cable leo dốc,thở dốc(ảnh của tác giả). Ta dìu nhau […]