Category Rau Muống: Anh Đi Anh Nhớ Quê Nhà…

RAU MUỐNG: ANH ĐI ANH NHỚ QUÊ NHÀ, NHỚ AO RAU MUỐNG, NHỚ CÀ DẦM TƯƠNG.

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). RAU MUỐNG: ANH ĐI, ANH NHỚ QUÊ NHÀ, NHỚ AO RAU MUỐNG, NHỚ CÀ DẦM TƯƠNG. Nguyễn Xuân Quang Rau muống là một thứ rau quốc hồn quốc túy của đại tộc Bách Việt. Rau muống là hồn quê, hồn nước của dân Việt. Rau […]