Category 26. Hình T.B. Tháng 5-2011Bức Tường Vinh Dự Của Di Dân Hoa Kỳ

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 5-2011: BỨC TƯỜNG VINH DỰ CỦA DI DÂN HOA KỲ.

(Đăng lại vì chập với file Hình Tiêu Biểu Tháng Tư).  HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG NĂM – 2011. BỨC TƯỜNG VINH DỰ CỦA DI DÂN HOA KỲ (The American Immigrant Wall of Honors) TRÊN ĐẢO TƯỢNG NỮ THẦN TỰ DO ELLIS, NEW YORK, HOA KỲ.     Tượng Nữ Thần Tự Do trên đảo Ellis, New […]