Category Đa Đảo (2)

RÌU VIỆT Ở NAM MỸ CHÂU VÀ ĐA ĐẢO (2)

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). RÌU VIỆT Ở NAM MỸ CHÂU VÀ ĐA ĐẢO (Phần 2) Nguyễn Xuân Quang     Ta đã thấy rõ có sự tương đồng giữa cốt lõi văn hóa Vũ Trụ Tạo Sinh của người Mapuche và cổ Việt. Đặc biệt nhất là sự […]