Category Rìu Việt ở Nam Mỹ Đa Đảo (3)

RÌU VIỆT Ở NAM MỸ CHÂU VÀ ĐA ĐẢO (3 và hết)

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). RÌU VIỆT Ở NAM MỸ CHÂU VÀ ĐA ĐẢO (Phần 3 và hết) Nguyễn Xuân Quang   Rìu Toki Đa Đảo Như đã biết người Mapuche giống như người Đa Đảo (Polynesia) gọi rìu thờ giống rìu Việt là toki. Như thế rìu toki […]