Category Nếu Em Bằng Lòng

NẾU EM BẰNG LÒNG

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài).                      NẾU EM BẰNG LÒNG Nếu em bằng lòng, Sống cuộc đời lãng tử, Cả cuộc đời ôm trọn nghĩa hôm nay, Ngày hôm qua là ngày mới đẻ, Ngày mai là ngày ta lìa cõi thế, Chim bay, cò bay, mặc kệ chúng […]