Category Canada ( 1) Québec Lãng Du Theo Lá Thu.

CANADA (1): QUÉBEC, LÃNG DU THEO LÁ THU.

.*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài. .Phải tuân thủ luật Tác quyền Copyright. LÃNG DU THEO LÁ THU. Nguyễn Xuân Quang. Tôi Yêu Lá Thu (ảnh của Amy Nguyễn chụp tại cửa Bảo Tàng Viện và Nhà của nhà văn Mark Twain ở Hartford, Connecticut, Hoa Kỳ).  A. VÙNG BIỂN […]