Category Bạn (Thơ Chữ Nghĩa)

BẠN (THƠ CHỮ NGHĨA).

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). THƠ CHỮ NGHĨA BẠN Nguyễn Xuân Quang  Bạn bè, bè ghe trôi sông (1), Bằng hữu, có cũng bằng không, Bạn thân, thân con khỉ đột. Bạn vàng, vàng cục ngoài đồng. Ghi Chú 1. Tôi dùng bè ghe thay vì bè thuyền vì […]