Category Dịch Đồng ĐS 12 Trống Đồng và Mandala

DỊCH ĐỒNG ĐÔNG SƠN (12): TRỐNG ĐỒNG VÀ MANDALA.

(*nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). DỊCH ĐỒNG ĐÔNG SƠN (12) TRỐNG ĐỒNG VÀ MANDALA. Nguyễn Xuân Quang Như đã biết, trống đồng nòng nọc (âm dương) diễn tả vũ trụ tạo sinh, trống Cây Nấm Vũ Trụ Nguyễn Xuân Quang VI (Heger I) mang hình ảnh Cây Vũ Trụ. […]