Category TRỐNG ĐỒNG ĐẠI TỘC ĐÔNG SƠN (Thể Loại)

TRỐNG ĐỒNG PHÙ ĐỔNG THIÊN VƯƠNG.

*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài. *Phải tuân thủ luật Tác quyền Copyright.  NHÓM TRỐNG ĐỒNG PHÙ ĐỔNG THIÊN VƯƠNG. Nguyễn Xuân Quang. *Hiện đang là mùa Vía Ông Dóng Phù Đổng Thiên Vương vào ngày 9 tháng 4 âm lịch, xin viết về Nhóm Trống Đồng Phù Đổng Thiên […]

LỊCH ĐỒNG ĐÔNG SƠN (7) LỊCH MẶT TRỜI DƯƠNG THÁI ÂM HOÀNG HẠ.

LỊCH ĐỒNG ĐÔNG SƠN (7) LỊCH ĐỒNG DƯƠNG THÁI ÂM HOÀNG HẠ. Nguyễn Xuân Quang. Như đã biết qua bài viết Lịch Đồng Đông Sơn trên trống Ngọc Lũ I, trống Đồng Nòng Nọc (Âm Dương) của đại tộc Đông Sơn là trống biểu vũ trụ giáo, mặt trời giáo, trống biểu của Hùng Vương […]

LỊCH ĐỒNG ĐÔNG SƠN (6): LỊCH MAYA TRÊN TRỐNG NGỌC LŨ I (Phần c).

LỊCH ĐỒNG ĐÔNG SƠN. (6) LỊCH MAYA TRÊN TRỐNG NGỌC LŨ I. (Phần c). Nguyễn Xuân Quang. 5. Lịch Trăng Âm Lịch Maya Trên Trống Ngọc Lũ I. Lịch trăng âm lịch Maya thường cho là một Chuỗi Phụ Mặt Trăng (Supplementary Lunar Series). Chiều dài một chu kỳ trăng (Lunation length) nhìn chung hoặc 29 […]

LỊCH ĐỒNG ĐÔNG SƠN (5) LỊCH MAYA TRÊN TRỐNG NGỌC LŨ I (Phần b).

.*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài. .Phải tuân thủ luật Tác quyền Copyright. LỊCH ĐỒNG ĐÔNG SƠN. (5) LỊCH MAYA TRÊN TRỐNG NGỌC LŨ I. (Phần b). Nguyễn Xuân Quang. 2. Lịch Đất Tzolkʼin 260 Ngày. Lịch 260 ngày thường được gọi là Lịch Đất (Earth Calendar), Lịch Thiêng Liêng […]

LỊCH ĐỒNG ĐÔNG SƠN (4): LỊCH MAYA TRÊN TRỐNG NGỌC LŨ I (Phần a).

LỊCH ĐỒNG ĐÔNG SƠN. (4) LỊCH MAYA TRÊN TRỐNG NGỌC LŨ I. (Phần a). Nguyễn Xuân Quang. Qua bài viết Sự Tương Đồng Giữa Maya và Cổ Việt và nhiều bài viết khác, ta đã biết có một sự tương đồng, liên hệ mật thiết gần như ruột thịt giữa Maya và Cổ Việt. Chỉ […]

LỊCH ĐỒNG ĐÔNG SƠN (3): LỊCH SAO ĐỎ VENUS NGỌC LŨ I.

*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài. .Phải tuân thủ luật Tác quyền Copyright. LỊCH ĐỒNG ĐÔNG SƠN. (3) LỊCH SAO ĐỎ VENUS NGỌC LŨ I. Nguyễn Xuân Quang. 3. LỊCH SAO ĐỎ KIM TINH (SAO KIM, VENUS). Sao Venus là một hành tinh giống quả đất đôi khi được coi […]

LỊCH ĐỒNG ĐÔNG SƠN (2): LỊCH ÂM NGỌC LŨ I.

*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài. .Phải tuân thủ luật Tác quyền Copyright.   LỊCH ĐỒNG ĐÔNG SƠN. (2) LỊCH ÂM NGỌC LŨ I. Nguyễn Xuân Quang. Trước hết xin nói ngay là lịch âm (yin calendar) khác với âm lịch (lunar calendar). Lịch âm là lịch mang âm tính […]