Category TRỐNG ĐỒNG ĐẠI TỘC ĐÔNG SƠN (Thể Loại)

LỊCH ĐỒNG ĐÔNG SƠN (4): LỊCH MAYA TRÊN TRỐNG NGỌC LŨ I (Phần a).

LỊCH ĐỒNG ĐÔNG SƠN. (4) LỊCH MAYA TRÊN TRỐNG NGỌC LŨ I. (Phần a). Nguyễn Xuân Quang. Qua bài viết Sự Tương Đồng Giữa Maya và Cổ Việt và nhiều bài viết khác, ta đã biết có một sự tương đồng, liên hệ mật thiết gần như ruột thịt giữa Maya và Cổ Việt. Chỉ […]

LỊCH ĐỒNG ĐÔNG SƠN (3): LỊCH SAO ĐỎ VENUS NGỌC LŨ I.

*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài. .Phải tuân thủ luật Tác quyền Copyright. LỊCH ĐỒNG ĐÔNG SƠN. (3) LỊCH SAO ĐỎ VENUS NGỌC LŨ I. Nguyễn Xuân Quang. 3. LỊCH SAO ĐỎ KIM TINH (SAO KIM, VENUS). Sao Venus là một hành tinh giống quả đất đôi khi được coi […]

LỊCH ĐỒNG ĐÔNG SƠN (2): LỊCH ÂM NGỌC LŨ I.

*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài. .Phải tuân thủ luật Tác quyền Copyright.   LỊCH ĐỒNG ĐÔNG SƠN. (2) LỊCH ÂM NGỌC LŨ I. Nguyễn Xuân Quang. Trước hết xin nói ngay là lịch âm (yin calendar) khác với âm lịch (lunar calendar). Lịch âm là lịch mang âm tính […]

LỊCH ĐỒNG ĐÔNG SƠN (1): LỊCH ĐỒNG NGỌC LŨ I.

*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài. .Phải tuân thủ luật Tác quyền Copyright. LỊCH ĐỒNG ĐÔNG SƠN. (THE ĐÔNG SƠN BRONZE CALENDARS) (1) LỊCH ĐỒNG NGỌC LŨ I, LỊCH NGÀNH MẶT TRỜI DƯƠNG THÁI DƯƠNG.  (NGỌC LŨ I BRONZE CALENDARS, CALENDARS OF THE YANG T’AI YANG SUN BRANCH) (Nguyễn Xuân […]

TRỐNG ĐỒNG LÀ TRỐNG BIỂU CỦA HÙNG VƯƠNG, VUA MẶT TRỜI (Tóm Tắt bài Thuyết Trình, Phần 3 và hết).

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). TRỐNG ĐỒNG LÀ TRỐNG BIỂU CỦA HÙNG VƯƠNG, VUA MẶT TRỜI. (Tóm Tắt Bài Nói Chuyện Ngày 14-8-2016). NGUYỄN XUÂN QUANG. (Phần 3 và hết). Bây giờ chúng ta tìm những chứng sử truyền thuyết, sử sách hiện nay xem đã có nguồn cội […]

TRỐNG ĐỒNG LÀ TRỐNG BIỂU CỦA HÙNG VƯƠNG, VUA MẶT TRỜI (Tóm Tắt Bài Thuyết Trình phần 2).

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). TRỐNG ĐỒNG LÀ TRỐNG BIỂU CỦA HÙNG VƯƠNG, VUA MẶT TRỜI (Tóm Tắt Bài Nói Chuyện Ngày 14-8-2016). NGUYỄN XUÂN QUANG. (Phần 2). Tôi gọi chung các vị trong truyền thuyết sinh ra Hùng Vương lịch sử bằng thịt bằng xương là Tổ Tiên […]

TRỐNG ĐỒNG LÀ TRỐNG BIỂU CỦA HÙNG VƯƠNG, VUA MẶT TRỜI (Tóm Tắt Bài Nói Chuyện Ngày 14-8-2016).

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). BÀI NÓI CHUYỆN DO: .HỘI PHÁT TRIỂN NGHỆ THUẬT TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM (VTADO) .TỔNG HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM MIỀN NAM CALIFORNIA (UVSA) .HỘI BẢO TỒN VĂN HÓA ĐÔNG SƠN VIỆT NAM ( VDOSOCPA). ĐỒNG TỔ CHỨC VỚI ĐỀ TÀI: TRỐNG ĐỒNG LÀ […]