Category Hái Thận (Truyện ngắn)

HÁI THẬN (Truyện ngắn).

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). HÁI THẬN Nguyễn Xuân Quang (truyện ngắn). -Nhớ tối nay đi hái thận đấy. Tên fellow chuyên khoa bệnh đường tiểu (urology) nhắc Phan rồi bỏ đi. Tối nay có kidney harvesting tại một nhà thương ở mãi tận trong sa mạc Mohaje, California. […]