Category Trống Văn Lang Miếu Môn 3

TRỐNG ĐỒNG VĂN LANG MIẾU MÔN 1 (phần 3).

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). TRỒNG ĐỒNG VĂN LANG CỦA NHÀNH LẠC VIỆT, TRỐNG MIẾU MÔN I.  (phần 3) Nguyễn Xuân Quang Bây giờ ta thử xem Lang Sói có phải là con thú Việt bốn chân tức con Lang Việt sống trên mặt đất ở cõi Trung Thế […]