Category Tiếng Việt Huyền Diệu

TIẾNG VIỆT HUYỀN DIỆU

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài).   TÌM  ĐỌC TIẾNG VIỆT HUYỀN DIỆU của Nguyễn Xuân Quang. Một tác phẩm với nhiều khai phá mới trong Việt Ngữ như Hiện Tượng Chữ Câm, Biến Âm Lịch Sử, Tiếng Láy, Gốc Chữ Trong Việt Ngữ, Giống Đực Giống Cái Trong Việt […]