Category Tuong Dong Viet-Bali Nam Duong

SỰ TƯƠNG ĐỒNG GIỮA VIỆT và ĐẢO BALI, NAM DƯƠNG

TƯƠNG ĐỒNG VIỆT-ĐẢO BALI QUA CẤU TRÚC MỘT NGÔI ĐỀN BALI, NAM DƯƠNG. Nguyễn Xuân Quang Về văn hóa, Bali là một hòn đảo đặc biệt của Nam Dương. Bali cũng như nhiều đảo khác của Nam Dương liên hệ ruột thịt với cổ Việt nói riêng và với Bách Việt nói chung. Sự liên […]