Category Việt Dịch (6): Chi Chi Chành Chành (1).

VIỆT DỊCH (6): VIỆT DỊCH CHI CHI CHÀNH CHÀNH (Phần 1).

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). VIỆT DỊCH (6) VIỆT DỊCH CHI CHI CHÀNH CHÀNH. (Phần 1) Nguyễn Xuân Quang Trẻ em Việt Nam có một trò chơi ‘bắt ngón tay’. Một em làm chủ xòe bàn tay, còn các em khác để một ngón tay vào tay nhà chủ rồi […]