Category Ngu (Thơ Chữ Nghĩa)

NGU (Thơ Chữ Nghĩa)

   (*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài).    NHỮNG VẦN THƠ CHỮ NGHĨA Bài thơ này viết theo loại mỗi câu tăng thêm một từ tạo thành hình tháp.           NGU ! Thơ Nguyễn Xuân Quang Ngu! Đồ ngu! Một lũ ngu! Được mời vào tù, Mà than khóc lu […]