Category Chữ Nòng Nọc Từ Nọc Ba Nọc Que 3 Trên TĐ.

CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE: TỪ NỌC BA NỌC QUE III (Phần 3) TRÊN TRỐNG ĐỒNG.

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE. TỪ NỌC BA NỌC QUE III. (Phần 3) Nguyễn Xuân Quang TỪ BA NỌC QUE TRÊN TRỐNG ĐỒNG CỦA ĐẠI TỘC ĐÔNG SƠN. Tất cả các khuôn mặt và ý nghĩa của từ ba nọc que đã nói ở […]