Category Nam Dương: Hình Bóng Âu Lạc ở Đảo Lombok.

HÌNH BÓNG ÂU LẠC Ở ĐẢO HỒI GIÁO LOMBOK, NAM DƯƠNG.

HÌNH BÓNG ÂU LẠC Ở ĐẢO HỒI GIÁO LOMBOK, NAM DƯƠNG. Nguyễn Xuân Quang Qua nhiều bài viết trước, nhất là bài Sự Tương Đồng Giữa Cổ Việt và Đảo Ba Li Qua Cấu Trúc Một Ngôi Đền, ta đã biết rõ có một số tộc thuộc Bách Việt đã sống ở vùng hải đảo […]