Category Vài Tấm Hình Thời Sinh Viên Áo Trắng.

VÀI TẤM HÌNH THỜI SINH VIÊN ÁO TRẮNG.

VÀI TẤM HÌNH THỜI SINH VIÊN ÁO TRẮNG. Nguyễn Xuân Quang. 50 Hội Ngộ Y Khoa Saigon 1969, niên khóa của tôi vừa được tổ chức tại Little Saigon, Quận Cam, Nam Cali, Hoa Kỳ từ ngày 17 đến 23 tháng 5, 2019. 50 Năm Hội Ngộ Y Khoa Saigon 1969 (ảnh Bác sĩ Nguyễn Văn […]