Category Trống Giao Việt Hòa Bình 2

TRỐNG ĐỒNG GIAO VIỆT HÒA BÌNH (phần 2 và hết).

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài).  NHÁNH TRỐNG MẶT TRỜI THÁI DƯƠNG NÒNG KHÔN THẦN NÔNG. TRỒNG ĐỒNG GIAO VIỆT HÒA BÌNH. (phần 2 và hết) Nguyễn Xuân Quang  Trống Hòa Bình (nguồn: Phạm Huy Thông và các cộng tác viên). .Vành cò bay Kế đến là vành có 4 […]