Category 44 Hình T.B.Tháng 12-2012 Hình Bóng Mẹ Tổ Âu Cơ ở Cánh Đồng Chum

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 12-2012: HÌNH BÓNG MẸ TỔ ÂU CƠ Ở CÁNH ĐỒNG CHUM, LÀO.

 HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 12, 2012. HÌNH BÓNG MẸ TỔ ÂU CƠ Ở CÁNH ĐỒNG CHUM, LÀO. Nguyễn Xuân Quang  Chúng tôi tới thăm Cánh đồng Chum (tiếng Lào: Thồng Háy Hín), một kỳ quan khảo cổ học về cự thạch (megaliths) của Lào tọa lạc ở cao nguyên Xiêng Khoang (Xiêng Khoảng). Kỳ quan […]