Category 104 Hình T.B. Tháng 3-2018: Tượng Phật Công Ngủ.

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 3–2018: TƯỢNG PHẬT “CÔNG NGỦ”.

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 3–2018. TƯỢNG “CÔNG NGỦ” DẠNG  PHẬT . Nguyễn Xuân Quang . Trong nhiều đền đài Ấn giáo ví dụ như ở Đền Vaital (hay còn gọi là Baitala) ở tiểu bang Odisha, Ấn Độ Đền Vaital. ta thường thấy các tượng ‘công ngủ’ dạng giống như tượng Phật :     Tượng ‘công ngủ’ dạng Phật […]