Category Úc Châu, “Không Có Rõ”

ÚC CHÂU, MỘT NƠI “KHÔNG CÓ RÕ”

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). ÚC CHÂU, MỘT NƠI “CHẲNG CÓ                                     RÕ” NGUYỄN XUÂN QUANG                             Tạp ghi Đã từ lâu tôi muốn đi xuống thăm Úc châu một chuyến nhưng chờ dịp mãi không có. Chờ giới Bác sĩ Việt Nam  ở Úc châu tổ chức đại […]