Category Trúc Xinh Trúc Mọc Đầu Đình

TRỐNG ĐỒNG LÀ TRỐNG NÒNG NỌC (1)

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). (Viết lại vì bị chồng  file) TRỐNG ĐỒNG ĐẠI TỘC ĐÔNG SƠN LÀ TRỐNG NÒNG NỌC (kỳ 1) (Bài nói chuyện trong buổi ra mắt sách Giải Đọc Trống Đồng Nòng Nọc, Âm Dương Đông Nam Á ngày 13 tháng 7 năm 2008 tại Little Saigon, […]

TRÚC XINH…

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). TRÚC XINH TRÚC MỌC ĐẦU ĐÌNH, EM XINH EM ĐỨNG MỘT MÌNH CŨNG XINH. Nguyễn Xuân Quang                          Tre quân tử, giống tre thẳng nhất trong loài tre, trong vườn nhà (ảnh của tác giả). Cây tre là một trong những loài cây phi […]