Category Ai Cập Kênh Đào Suez Mươi Điều

AI CẬP: MƯƠI ĐIỀU VỀ KÊNH ĐÀO SUEZ.

(*nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). AI CẬP: MƯƠI ĐIỀU VỀ KÊNH ĐÀO SUEZ. Nguyễn Xuân Quang  1. Vài Hàng Về Ai Cập. Vị trí Kênh đào Suez và Ai Cập (nguồn: http://www.cairoegypttourguide.com). Một thuyền đánh cá có buồm lá cờ Ai Cập (hình con chim ưng vàng trên nền […]