Category Hồng Hải Eo Biển Nước Mắt Hải Tặc Somalia

EO BIỂN NƯỚC MẮT Và HẢI TẶC SOMALIA.

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). EO BIỂN NƯỚC MẮT Và HẢI TẶC SOMALIA. Nguyễn Xuân Quang   Từ Hồng Hải ra Vịnh Aden phía Ấn Độ Dương đi qua eo biển Aden giữa Aden (Yemen) và Djibouti, hẹp chỉ có 25 cây số bề ngang. Eo biển này được […]