Category Kiến Trúc Văn Hóa Abu Dhabi.

NHỮNG KIẾN TRÚC VĂN HÓA TUYỆT VỜI CỦA ABU DHABI.

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). NHỮNG KIẾN TRÚC VĂN HÓA TUYỆT VỜI CỦA ABU DHABI.   Nguyễn Xuân Quang     Như đã biết Abu Dhabi cùng với Dubai là hai tiểu quốc quan trọng nhất trong bẩy tiểu quốc của Ả Rập Thống Nhất Emirates (United Arab Emirates) […]